Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Date contact directie/serviciul atragere de investitii, dupa caz

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

UNIREA

Primăria Comunei Unirea Şoseaua Călăraşi - Feteşti nr. 303

Tel: 0242.343.028 Fax: 0242.343.448 e-mail:

primariaunireacalarasi@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

VASILATI

Primăria Comunei Vasilaţi str. Gării nr. 45 Tel.: 0242.532.532 Fax: 0242.532.555 e-mail: primariavasilati@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

VILCELELE

Primăria Comunei Vilcelele Tel: 0242.346.603 Fax: 0242.346.606 e-mail:

primaria_vilcelele@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Proiecte în derulare prin PNDL, AFIR, Mediu

Nu este cazul

VLAD TEPES

Primăria Comunei Vlad Ţepeş

Str. Vasile Alexandri nr.29 Tel/Fax:0242.346.808 ; 0734.709.100 e-mail: primariavladtepescl@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

concesionare terenuri intravilan/ extravilan

1. Consolidare, reabilitare, refuncţionalizare Şcoala Vlad Ţepeş, Corp C1

2. Modernizare drumuri locale in comuna Vlad Ţepeş

3. Realizare, extindere, reabilitare, modernizare a sistemelor de canalizare şi a staţiei de epurare ape uzate

4. Procomunitatea-intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziune socială

Nu este cazul

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă