Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

Observatii, daca exista

SALCIOARA

Tel: 0245.723.661

 

Scoala Salcioara – 425 mp, teren aferent Scoala Salcioara – 4608 mp; Scoala Movila – 131 mp teren aferent Scoala Movila – 3060mp

 

 

 

SOTANGA

Str. Constantin Brancoveanu, nr. 373, sat Sotanga, tel: 0245.229.207, fax: 0245.229.013, e-mail: sotanga@cjd.ro

La DSITANTA DE 3 km de Comuna Sotanga se afla Parcul Industial Priboiu

Terenuri fost sector minier. 10 ha teren intravilan curti constructii

Acordarea de facilitati fiscale pentru atragerea de investitori si dezvoltatori

Căi de comunicaţii rutiere - DJ 71: Târgovişte (DN71) - Teiş - Şotânga Pucioasa (DN71). Căi de

comunicaţii feroviară Bucureşti - Târgovişte - Pietroşiţa (la 5 km distanţă de comuna Şotânga - gara Târgovişte, la 3km distanţa de Comuna Şotânga - gara Doiceşti).

Sistem centralizat de alimentare

cu apă potabilă. Sistem de canalizare. Alimentare cu gaze naturale. Telefonie fixă/mobill/recepţie

semnaI TV/intemet

 

 

TARTASESTI

Tel: 0245.261.261/ Fax: 0245.261.239, e-mail: primaria_tartasesti@yahoo.com

 

Cămin cultural Bâldana cu teren aferent; Clădire - şcoala generală nr. 6 Bâldana cu teren aferent; Clădire - şcoala generală nr. 5 Bâldana cu teren aferent; Grădinia Ţepeş - Vodă, cu teren aferent; biblioteca comunală + clădire CEC Tărtăşeşti cu teren aferent; cămin pentru persoane varstnice ( situat pe terenul apartinand Liceului Tartasesti)

 

îmbunătăţirea infratructurîi rutiere; creşterea gradului de protecţie şi siguranţa cetăţenilor; crearea condiţiilor de dezvoltare şi creştere a calităţii procesului educaţional; dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi medicală; diversificarea activităţilor economice; îmbunătăţirea colectării selective a deşeurilor; utilizarea energiilor alternative; conservarea şi protejarea

cadrului natural; îmbunătăţirea

activităţilor de servicii sociale; actualizări; achiziţii

 

Acces la DN 7, DN 71, energie electrica, gaze naturale

Toate obiectivele sunt nefolosite la aceasta data pentru destinatia initiala

TATARANI

Tel: 0245.238.309; fax: 0245.238.388

 

Teren izlaz comunal Gheboieni; teren targ saptamanal Tatarani; Cladire Scoala Priboiu; Cladire Scoala Gheboieni

 

 

 

ULMI

Comuna Ulmi, sat Ulmi, str. Principala, nr. 102, tel:0245631082, e-mail: contact@ulmi.ro , primaria.ulmi@yahoo.com

 

Fosta scoala din satul Colanu. Fosta scoala din satul Nisipuri

 

 

 

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă