Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

În vederea semnării acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele solicitate la pct. 6.8 (2) din schema de minimis Start-up Nation:

 

 

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun în original documentele solicitate pentru semnarea acordului de finanțare, documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevazut de procedura de implementare, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de de Directorul Executiv al AIMMAIPE.

 

 

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

 

 

Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare. Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 

  1.  O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;

  2.  Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă