Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Întreprinderea beneficiară a  finanţării nerambursabile va da o declaraţie, în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare prevăzută în anexa 2 la schema de minimis Start up Nation, cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.

 

 

Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă