Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

5.1.Pentru informații privind înregistrarea societăților, înregistrarea propriu-zisă solicitanții vor contacta Oficiile Registrului Comerţului, de care aparține sediul social, (http://www.onrc.ro/romana/retea.php).

 

 

În vederea înmatriculării societăților se desfășoară operaţiuni prealabile. Pentru detalii, modele, formulare consultați site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile.

 

Pentru servicii de asistență și orice alte întrebări aveți, contactați  Oficiul Registrului Comerţului, de care aparține sediul social.

 

 

Documentele necesare înmatriculării societăților le regăsiți în anexa 1 la prezentul ghid.

Pentru detalii, modele, formulare consultați site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.

Pentru servicii de asistență și orice alte întrebări aveți, contactați  Oficiul Registrului Comerţului, de care aparține sediul social.

5.2. Înregistrarea planului de afaceri în aplicația online

 

5.2.1 Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation.

 

Pentru participarea în cadrul Programului Start-up Nation, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă, în vederea creării contului de înscriere.

 

 

 

 

Aplicantul va alege un user şi o parolă, va introduce adresa proprie de mail unde va primi un mesaj de confirmare a înscrierii şi un link de activare a acesteia.

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că aţi fost înregistrat în cadrul programului Start-up Nation cu username-ul________”. Pentru a putea accesa contul dumneavoastră, trebuie să confirmaţi înregistrarea accesând următorul link: __________________________________
Dacă nu v-aţi înscris pentru acest program, vă rugăm să ignoraţi acest mesaj e-mail

 

După confirmarea înscrierii de pe adresa proprie de mail, user-ul şi parola alese de către utilizator devin active şi pot fi folosite pentru logare pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate.

 

După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

 

Modelul de pagină de mai jos oferă posibilitatea de creare a unui cont utilizator nou, de logare pe bază de username şi parolă, de resetat parola dacă aţi uitat-o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După înregistrare se completează on line planul de afaceri şi  se încarcă documentele însoţitoare conform indicaţiilor privind completarea planului de afaceri.

 

 

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

 

În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

 

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

 

Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.

 

După expirarea termenului de înscriere şi în conformitate cu punctajul obţinut, în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 2012

- achiziția de echipamente tehnologice;

- activitatea pe care accesează programul;

- data și ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

 

În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3 la schema de minimis Start up Nation) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, și a altor documente justificative.

Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.

 

Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

 

 

 

 

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă