Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Date contact directie/serviciul atragere de investitii, dupa caz

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

PLATARESTI

Primaria Comunei Plataresti, Calea Bucuresti nr.115, tel: 0242.533.044, fax: 0242.533.166, e-mai: platarestiprimaria@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

RADOVANU

Primaria Comunei Radovanu, judetul Calarasi, str. Principala, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, tel/fax: 0242.517.215, 0242.517.211, e-mail: primaria_radovanu@yahoo.com

Nu exista serviciu/ directie

Nu este cazul

Suprafaţa de 0,4150 ha -teren arabil intravilan- proprietate privată a UAT T1, P7/1

-Suprafaţa de 0,4206

ha -teren arabil intravilan- proprietate privată a UAT T16/1, P1 -Suprafaţa de 11306 mp-teren arabil intravilan- T11/3, P14- proprietate privată UAT -Suprafaţa de 10000mp mp- teren arabil intravilan- proprietate privată UAT T11/3, P12 -Suprafaţa de 10000mp mp— teren arabil intravilan- proprietate privată UAT T11/3, P12 -Suprafaţa de 6241 mp —teren categoria curţi construcţii proprietate privată UAT T12/3, P1 -Suprafaţa de 6241 mp —teren categoria curţi construcţii proprietate privată UAT T12/3, P1 -Suprafaţa de 1946mp —teren categoria curţi construcţii proprietate publică UAT T30, P44+ construcţie- Brutărie în suprafaţa de 179 mp strada, Inv. Mustăţea Gbeorghe , nr. 111

-Suprafaţa de 13130mp —teren categoria arabil intravilan proprietate privată UAT T14/8, P9 -Imobil fosta Şcoală primară Valea Popii -în suprafaţă totală construită de 375,47 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp -Imobil fostă Şcoala primară Coadele -în suprafaţă totală construită de 163,46 mp şi teren intravilan în suprafaţă de 1800 mp

Nu este cazul

Nu este cazul

ROSETI

Primâria Comunei Roseţi Tel/Fax:

0242.334017,0342.102.420

0342.102.423 e-mail:

primariaroseti@yahoo.com  

Nu este cazul

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, orizont de timp 2024

144,08 ha Parc industrial

Din Fondul de Coeziune. FEDER.FEADR PNDR

1.Reţea distribuipe energie electrică

2.Drumuri modernizate

3 Reţea distribuţie apă

4. Reţea de canalizare

SOHATU

Primăria Comunei Sohatu TeIJFax:

0242.517.005, e-mail:

registratura@primariasohatiu.ro

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă