Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

IZVORU

Comuna Izvora Str. Principală nr. 138 tel: 0248695020 e-mail: primăria_izvoru@yahoo.com

 

Terenuri ale persoanelor fizice aflate în intravilan şi extravilan oferite spre cumpărare

Modernizare drumuri comunale

Reţea canalizare în execuţie Reţea alimentare gaze şi apă

Curent electric trifazic

Acces DJ.504

LUNCA CORBULUI

Comuna Lunca Corbului, sat Lunca Corbului, nr.291, strada Principala, judeţul Argeş

-exista reţea de electricitate in proporţie de 100%

-exista reţea de apa in proporţie de 100% -exista reţea de internet si telefonie fixa -exista reţea de telefonie mobile

-drumuri asfaltate -oraşe importante in apropiere

-cai de acces DN 65 si DJ 679

10 clădiri cu o suprafaţa totala de 2000 mp domeniul public cu acces la DC, D J, DN

 

exista inteprinzatori locali -forţa de munca disponibila pe mai multe categorii

MALURENI

Str Principala nr. 127, Comuna Malureni jud. Argeş, tel/fax. 0248765049: e-mail: primariamalureni@yahoo.com

 

 

„Înfiinţare teren mini- fotbal” sat Malureni, com. Malureni, jud. Argeş. Valoare totala cu TVA 583.428,07 lei. Proiect finantat prin GAL.

Reabilitare DC215 km 1+180 la 3+030 in sat Bunesti, com. Malureni jud. Argeş, Proiect finanţat prin ORD.28

Modernizare drum local Bohani, comuna Malureni, jud. Arges cu L=1,3km, pleaca din DJ 703I la km 6+740,00m. Proiect finantat prin ORD.28

MUSETESTI

Sat. Vilsanesti, nr.110B. tel/fax: 0248268622,

Email:

musatesti_primarie@yahoo.com

 

 

Caldire fosta posta Musatesti 150 mp +teren aferent 200 mp ( acces la DN 73 C, curent electric monofazic); domeniul public

Clădire fosta şcoala Valea Faurului - 80mp + teren aferent 800 mp ( acces DC 224 , current electric monofazic) — domeniul public

Clădire fosta şcoala Valea lui Mas 240 mp + teren aferent 2984 mp ( acces DC 273); domeniul public

2 corpuri clădire Dispensar uman Stroesti - 108 mp + 3000 mp teren aferent ( acces DJ 7031, current electric monofazic);- domeniul public

Clădire fosta baie Musatesti 80 mp + teren aferent 322 mp (curent monofazic) domeniul public

 

Infiinţare reţea de canalizare in satele Musatesti, Prosia, Robaia, Valea - Faurului, Valsanesti, Costesti Valsan, Valea Muscelului, Stroesti si statie de epurare in comuna Musatesti, judeţul Argeş - 20234978,25 lei;

Modernizare drumuri de interes local L=17,60 km in localitatea Musatesti, Judeţul Argeş - 21481330,458 lei;

DN 73 C, DJ 703 I, DC 218, DC 218A, DC 218B , DC 322, DC 321, DC 267A, DC 267B, curent monofazic si trifazic.

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă