Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Misiune

 

Direcția Investiții Străine are în responsabilitate dezvoltarea de mari proiecte investiţionale, fiind punctul de contact pentru investitorii străini. Principalul obiect de activitate îl reprezintă atragerea investiţiilor străine în România.Atribuțiile noastre constau în creşterea volumului ISD prin promovarea ofertei de business a României la nivel mondial şi asistarea companiilor internaţionale în implementarea proiectelor de investiţii, asigurând poziţionarea României ca principală destinaţie a investiţiilor străine în regiune.Totodată, Direcția Investiții Străine are în atribuții evaluarea solicitărilor de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

Obiective 

 

Principalul obiectiv al nostru este de a atrage și de a facilita investițiile străine directe în România, oferind sprijin profesional și consultanță investitorilor străini în România.Fie că este vorba despre deschiderea unui nou birou sau o nouă unitate de producție, serviciile noastre de consultanță de specialitate și de sprijin sunt oferite în mod gratuit organizațiilor care doresc să vină în România.Ne dorim ca prin suportul pe care îl oferim companiilor străine să aducem în România nu doar un influx de capital străin, ci și de know-how şi tehnologie, precum şi creşterea semnificativă a numărului de proiecte investiționale. Un alt obiectiv este sprijinirea dezvoltării economice mai echilibrate în anumite zone ale ţării, în vederea reducerii decalajelor dintre regiuni.De asemenea, sprijinim dezvoltarea de noi capacităţi de producţie în sectoare cu valoare adăugată, asigurând astfel crearea de noi locuri de muncă. Direcția Investiții Străine își propune să participe activ la evenimente ce au ca rol promovarea internațională a României ca atracție de business, să continue dezvoltarea de proiecte ce măresc vizibilitatea și stimulează investițiile, să faciliteze legăturile între principalii actori (companii străine și românești private, universități, autorități publice locale și centrale, mass-media, blue angels și alte categorii de potențiali investitori).

Proiecte / Programe

 

  • Crearea unui website în limba engleză pentru investitorii străini http://investromania.gov.ro/web/

  • Ghidul Investitorului Străin (2017)

  • Clipul de promovare a României – "Romania, The Strategic Choice" ca destinație de business

  • Newsletter-ul InvestRomania - instrument de fidelizare a network-ului de stakeholderi generatori de valoare în economia românească

  • Platforma BusinessRomania – www.businessromania.gov.ro - platformă dedicată companiilor străine și autohtone prin care acestea își pot asigura premisele încheierii unor parteneriate de succes. 

Legislație

 

1. LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (Republicată) privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare

2. Legislaţie naţională privind operațiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului

3. Legislaţie europeană privind desfășurarea de activități economice

4. Codul Fiscal

5. Acte normative care reglementează impozite și taxe

6. Reglementări contabile pentru agenți economici

7. Ajutor de stat

  • H.G. 807/2014

  • H.G.332/2014

8. LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

9. LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 a concurenţei

10. LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale

11. Codul muncii și alte reglementări în domeniul muncii

12. Investment Plan for Europe

13. Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

 

În urma publicării în Monitorul Oficial Partea I, nr. 465 din 21 iunie 2017 a ordinului ministrului nr. 689 din 31.05.2017 pentru aprobarea Procedurii de acordare  a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale vă aducem la cunoștință  programul de primire-predare a documentației la sediul ministerului din Bucuresti, Calea Victoriei nr 152, sector 1:

 

Primire dosare: Luni, Marți, Miercuri 10.00-14.00

Eliberarea avizului/atestatului: Joi 10.00-14.00

 

 

 

 

AVIZ  TEHNIC  INVESTITORI  STRAINI

 

Following  the  publication  in  the  Official  Gazette  Part I, no. 465 of 21 June 2017  of  Minister's  Order  no. 689  of 31.05.2017  for  the  approval  of  the  Procedure  for  the  granting  of  the  specialized  technical  notice  on  the business  plan  of  foreign  investors, in  order  to  obtain  the  long-stay  visa  in  Romania  for  carrying  out commercial  activities, we  inform  you  about  the  program  of  receipt-delivery  of  the  documentation  at  the headquarters  of  the  ministry  from  Bucharest , Calea Victoriei, no. 152, sector 1 :

 

 

Receiving files: Monday, Tuesday, Wednesday 10.00-14.00

Issuing of notice/certificate: Thursday 10.00-14.00

 

 

 

 

TECHNICAL  NOTICE  FOR  FOREIGN  INVESTORS


 


 


 


 

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă