Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Date contact directie/serviciul atragere de investitii, dupa caz

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

Observatii, daca exista

MORENI

Municipiul Moreni, str. A.I. Cuza, nr.15

 

8000 mp, teren pentru superficie; 1100 mp, suprafata construita pentru inchiriat

 

 

 

FIENI

Orasul Fieni, Str. Ing. Aurel Rainu, nr.67, tel. 0245.774.073

 

Teren 800mp - domeniu privat. Teren 1300mp - domeniu privat. Teren1100 mp - domeniu privat. Teren 1865mp - domeniu privat. Teren 190mp - domeniu privat. Teren centrală termică dezafectată 390 mp - domeniu privat. Clădire administrativă 344 mp, monument istoric - domeniu public. Clădire Şcoală Berevoieşti 166 mp - domeniu public. Clădire 114mp - domeniu public. Teren 13900 mp - domeniu public. Clădire 350mp - domeniu public. Teren 2023mp - domeniu public.

Reabilitare infrastructură de bază (drumuri locale, reţele de apă şi canalizare, spaţii publice)

 

 

PUCIOASA

Str. Fanatanilor, nr.7, Tel. 0245.760.477, fax: 0245.760.484, 0245.760.476, e-mail: info@primpuc.ro

Serviciul Dezvoltare, ing. Hosszu Mihail, tel. 0245760477, int. 110

Teren intravilan 3 ha

HCL nr. 93/25.05.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea reducerii şi scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi pe teren pentru contribuabilii persoane juridice pentru atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul oraşului Pucioasa

Infrastructură existentă: drumuri asfaltate, acces facil la reţeaua electrică, reţeaua electrica, reţeaua de gaze naturale, reţeaua

de apă şi canalizare, telefonie fixa şi mobilă, internet, cablu, pe anumite zone wifi

 

 

TITU

Orasul Titu, Str. Picior Nicolae Grigorescu, nr.1, Tel. 0245.651.095; Fax: 0245.651.097; e-mail: primariatitu@yahoo.com

 

 

Reţea de drumuri dezvoltată. Nod de cale ferată. Reţele existente de apă, canalizare, energie electrică, faze naturale, telecomunicaţii. Implementarea de programe/proiecte ale autorităţii publice locale ce vizează creşterea calităţii vieţii cetăţenilor oraşului, reabilitarea/

extinderea/modernizarea infrastructurii în concordanţă cu prevederile Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Titu pentru perioada 2014 - 2020; acordare de facilităţi investitorilor conform legii

 

In oraş funcţionează Centrul Tehnic Titu, aparţinând Grupului Renault

ANINOASA

Comuna Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr.143, Tel. 0245226214

Compartimentul Implementare Investitii, tel. 0245.226.214

3 spatii spre inchiriere; Centrul Cultural Aninoasa; Sala de sedinte Amfiteatru

 

Asigurarea utilităţilor

 

BRANISTEA

Comuna Braniştea, tel. 0245.715.031

 

 

Construire Centru Cultural. Dotarea cu utilaje a serviciului comunitarele utilităţi publice. Construire Şcoală cu clasele l-VIII. înfiinţare reţea de canalizare şi extindere apă. Construire Grădiniţă cu program prelungit cu 3 săli de grupă în sat Braniştea. Construire Dispensar Uman în sat Braniştea. Amenajare parc public de agrement în sat Braniştea. Dotare cu sistem de supraveghere video-stradală.

Infiinţare reţea de distribuţie gaze naturale

 

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă