Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Dupa aprobarea documentației de decont de catre AIMMAIPE, se efectuează vizita de certificarea cheltuielilor de către instituția parteneră.

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

 

 

În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9 la schema de minimis Start up Nation), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

 

 

 

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituţia parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi.

 

 

Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent  deschis la instituţia parteneră până la momentul efectuării plății.

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare.

 

 

Beneficiarii care doresc credit se pot adresa către una din instituțiile partenere. Documentele necesare obținerii creditului sunt detaliate în anexa 3.1 BCR- Documente necesare obținerii creditului, anexa 3.2 BTRL- Documente necesare obținerii creditului și anexa 3.3 CEC- Documente necesare obținerii creditului la prezentul ghid.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă