A.I.M.M.A.I.P.E. Ploiești exercită funcţiile de implementare a politicilor şi a măsurilor de atragere de investiţii, promovare a exporturilor, încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de evaluare, certificare, plată şi monitorizare a aplicanţilor/beneficiarilor de fonduri nerambursabile şi ajutoare de minimis, gestionate şi derulate prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Atribuțiile agenției sunt detaliate în regulamentul de organizare și funcționare al agenției care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.

Obiectivele și strategia agenției au la bază un set de valori esențiale precum:

  • Supremația Constituției și a legii- respectarea Constituției și a legilor țării

  • Profesionalism- desfășurarea activităților la cel mai înalt nivel al competenței profesionale, îndeplinind atribuțiile cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

  • Succesul întreprinzătorilor -  considerarea întreprinzătorilor și a firmelor pe care le înființează, pilonii unei economii puternice;

  • Parteneriat- colaborarea cu sectorul privat conduce la dezvoltarea comunității locale și regionale;

  • Deschidere și transparență– respectarea transparenței decizionale;

  • Cinste și corectitudine – exercitarea atribuțiilor cu bună- credință;

  • Integritate- respectarea celor mai înalte standarde etice;

  • Imparțialitate și independență- abordarea unei atitudini obiective, neutre față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură;

Asigurarea egalității de tratament- asigurarea aceluiași regim juridic în situații identice sau similare.

Finanţarea funcţionării şi activităţii agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Scopul înfiinţării agenţiei îl reprezintă sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a investiţiilor străine, precum şi a activităţii de promovare a exportului, conducând la dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri şi a unei absorbţii mai mari de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii
şi Promovare a Exportului ( A.I.M.M.A.I.P.E.) – Ploieşti este o
instituție publică de specialitate, aflată în subordinea Ministerului
pentru Mediul deAfaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, înființată la
data de 30 iunie 2017, în conformitate cu Ordonanța de Urgennță
nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi
promovare a exportului.
 

A.I.M.M.A.I.P.E. Ploiești are în structura organizatorica 26 de posturi

și se subrogă în drepturile și obligațiile Oficiului Teritorial Pentru

Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

( O.T.I.M.M.C.)- Ploiești.

Domeniile în care îşi desfăşoară activitatea agenția sunt:

 

    a) întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, având atribuţii în ceea ce priveşte gestionarea şi asigurarea implementării şi monitorizării proiectelor, programelor naţionale de finanţare de la bugetul de stat acordate pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii şi a societăţilor cooperative, aprobate şi derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, precum şi consiliere gratuită privind accesarea programelor menţionate;

 

    b) investiţiilor străine, având atribuţii în ceea ce priveşte identificarea oportunităţilor de investiţii existente la nivel local, informarea asupra facilităţilor acordate investitorilor, informarea asupra potenţialelor proiecte investiţionale şi a celor în curs de implementare la nivel local, sprijinirea demersurilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat privind implementarea proiectelor investiţionale prin pregătirea vizitelor la faţa locului a reprezentanţilor ministerului, însoţiţi de delegaţii cu potenţiali investitori, precum şi menţinerea unui dialog constant cu autorităţile publice locale;

 

  c) promovării exportului, având atribuţii în ceea ce priveşte informarea privind programele de susţinere şi promovare a exporturilor, facilitarea contactelor directe dintre potenţiali parteneri externi şi antreprenori locali, identificarea producătorilor români cu potenţial de export, precum şi realizarea şi actualizarea unei baze de date pe domenii de activitate şi destinaţii externe de interes.

 Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ( A.I.M.M.A.I.P.E.) – Ploieşti are în componență o echipă motivată pentru realizarea obiectivelor, a cărei filosofie include grija față de mediul de afaceri din raza teritorială a agenției, sprijinirea intereselor partenerilor, deschidere și promptitudine în realizarea activităților.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă