Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel:

a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora;

b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile ;

Descrierea acestor mecanisme se găsește la pct. 6.16(2) din schema de minimis Start up Nation.

 

În sensul programului încasarea sumelor virate de către bancă înseamnă că acestea sunt disponibile pentru plata facturilor aferente cererii de plată, respectiv nu există blocaj pe cont și facturile pot fi plătite în vederea depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

 

 

La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale, website-ul și software-ul necesar desfășurării activității.

 

 

Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice și software-ului necesar desfășurării activității este mai mic de 50% la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, iar la completarea on-line a planului de afaceri a fost obținut punctaj pentru procent mai mare sau egal cu 50%, beneficiarul are obligația de a depune cerere de renunțare parțială (pentru costurile de operare: salarii, utilități sau chirii), astfel încât condiția de procent mai mare sau egal cu 50% să fie îndeplinită.

 

 

Caracterul inovativ se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.

 

 

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, aplicantul va respecta graficul de rambursare /decontare cereri de plată aferent planului de afaceri aprobat. Tranșele estimate pentru decontare in maxim 12 luni de implementare pot fi schimbate cu anuntarea/informarea AIMMAIPE.

În sensul programului se consideră că tranșa 1 poate fi formată din:

– o cerere de plată

- o cerere de rambursare

- o cerere de plată cumulată cu o cerere de rambursare;

Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers cu anunțarea AIMMAIPE.

 

 

Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.

 

 

Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte. Documentele necesare sunt prezentate în anexa 3 la prezentul ghid.

 

 

Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis.

Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar, a aprobării documentației de decont, a efectuării vizitei de certificare de către instituția parteneră și a întocmirii procesului verbal de certificare.

 

 

Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

 

 

În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE personal, prin poştă sau curier, cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare(Anexa nr. 10 la schema de minimis Start up Nation).

 

 

In situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.

 

 

Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare.

 

 

Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă