Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Date contact directie/serviciul atragere de investitii, dupa caz

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

CRIVAT

Primaria Comunei Crivat, str. Principala nr.518, tel:0242.536.436, fax:0242.536.433, e-mail: primariacrivat@yahoo.com

Nu este cazul

Da, in functie de obiectul investitiei si in raport cu suprafata disponibila

  1. Teren neproductiv situat in extravilanul comunei in suprafata de 85468 mp.
  2. Loturi in suprafata totala de 4000 mp situate in intravilanul comunei.
  3. Teren intravilan in suprafata de 125 mp situat in intravilanul comunei
  4. Teren intravilan in suprafata de 2012 mp.

Terenurile se ragasesc in domeniul public al comunei Crivat.

PNDL II – Dezvolatarea infrastucturii educationale si a infrastructurii de transport

AFIR – Investitii privind reabilitarea retelei de iluminat public si a caminului cultural din localitate

POIM – Infiintare retea de canalizare

Din alte surse si alte alocari bugetare la stadiul de propunere precum si initiate: Captare si aductiune izvor, infiintare retea iluminat, parc fotovoltaic, parc pentru copii, baza sportiva.

Nu este cazul

CURCANI

Primaria Comunei Curcani, str. Penes Curcanul, nr.45, tel: 0242.526.258, fax: 0242.526.070, e-mail: primariacurcani@gmail.com

Primaria Comunei Curcani, tel: 0242.526.258, fax: 0242.526.070, e-mail: primariacurcani@gmail.com

u.a.t. detine mai multe terenuri in domeniul public si privat care in acest moment sunt in litigiu la Curtea de Apel, terenuri pe care se poate dezvolta un parc industrial.

Dupa sentinta definitiva putem prezenta inventarul complet al terenurilor si cladirilor disponibile

Sunt incheiate contracte de finantare pentru mai mult proiecte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin programele PNDL I, respectiv: 1. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1

2. Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 2 Curcani

3. Asfaltare strazi in Comuna Curcani Judetul Calarasi

4. Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in Comuna Curcani

5. Infiintare dispensar uman in Comuna Curcani

Din surse Proprii:

6.Extindere sediu Primariei Curcani

7. Infiintare retea de gaze naturale in Comuna Curcani

In curs de aporbare:

8. Extindere, modernizare, reabilitare si dotari Camin cultural in Comuna Curcani

  1. Infiintare Parc Fotovoltaic in Comuna Curcani
  2. Asfaltare drumuri agricole in Comuna Curcani

DICHISENI

Primaria Comunei Dichiseni, tel: 0242.313.637, fax: 0242.700.401, e-mail: primaria.dichiseni@yahoo.com

Nu este cazul

Nu este cazul

5 ha

Nu este cazul

Nu este cazul

DOR MARUNT

Primaria Comunei Dor Marunt tel/fax: 0242.611.111, e-mail: primaria.dormarunt@yahoo.com

Micu Filip, tel: 0767.362.279, e-mail: primaria.dormarunt@yahoo.com

Nu este cazul

Da

Dezvoltarea infrastructurii

Retea de gaze naturale, asfalt aprox. 10 km, acces la Dn, autostrada, cale ferata, mediu linistit, forta de munca din localitate

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă