Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact ConsiliuL Local

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

COCU

Comuna Cocu, sat Rachitele de jos, nr.115, tel: 0248246450, e-mail: primarie@cocucjarges.ro

 

  1. Şcoala Popeşti, sat Popeşti, construcţie cărămidă, Supraf. Constr. -301 mp, teren aferent 1782 mp, domeniul public, acces DJ, apă, curent, parcare.
  2. Şcoala Răchiţele de Jos, sat Răchiţele de Jos, domeniul public, acces DJ, apă, curent, parcare, supraf. Constr.- 86mp, teren aferent- 2000mp.
  3. Şcoala Bărbăteşti, sat Bărbăteşti, domeniul public, acces DJ, apă, curent, parcare, supraf. Constr.-210 mp, teren aferent- 6400 mp.

4.            Scoala Răchiţele de Sus, sat Răchiţele de Sus, domeniul public, acces DJ,   apă, curent, parcare, supraf. Constr.- 440 mp, teren aferent- 6650 mp.

5.            Şcoala Crucişoara, sat Crucişoara, domeniul public, acces DJ, apă, curent, parcare, supraf. Constr.-278 mp, teren aferent- 1900 mp.

6.            Cămin Cultural Cocu, sat Cocu, domeniul public, acces DJ, apă, curent, parcare, supraf. Con$tr.-300 mp, teren aferent – l000mp

 

 

CORBI

Com. Corbi,sat Corbi, str Voi cu Corvin, nr 235, jud. Argeş / 0248580005/ fax 024858005/email: primariacorbi@yahoo.c om

 

1.            Crom. Corbi face parte din grupul de acţiune locala GAL : Ţinutul Posadelor , facilitând obţinerea de Fonduri europene

2.            Conform PUG Corbi, actualizat in anul 2014 , pe teritoriul Com Corbi unde sunt prevăzute parcuri industriale - zona industriala , depozitare, comerţ si servicii;

Toate satele com Corbi au acces din DJ731 , toate drumurile clasate ale localităţii DC fiind asfaltate cca. 23 Km, toate satele fiind racordate la reţeaua de apa , iar in satele Corbi si Jgheaburi se afla in execuţie Reţeaua de Canalizare

Pe teritoriul com. Corbi se pot cumpără/ închiria / concesiona terenuri conform listei bunurilor imobile care definesc domeniul privat al comunei Corbi si care se afla in proprietatea privata a comunei Corbi , anexa la HCL Corbi nr. 25 din 12.07.2013

 

Modernizare drumuri

comunale si de interes local in comuna Corbi, jud. Argeş

Extindere si Modernizare reţea publica de alimentare cu apa si infiintare reţea publica de canalizare in satele Corbi si Jgheaburi , comuna Corbi , Judeţul Argeş

Lucrări de inregistrare sistematica Com Corbi - PNCCF

Conform HCL Corbi nr.30 din 18.10.2016 se acorda familiilor cu domiciliul in com. Corbi, cu nou născuţi un stimulent de 1000 lei.

Com. Corbi reprezintă un punct de atracţie turistica , deoarece pe raza localităţii sunt numeroase obiective : ex. Manastirea Corbii de Piatra , Grupul de rezistenta anti comunista Poienarei,

Muzee , Monumete istorice etc. Anul acesta Localitatea Corbi a castigat titlul de sat Cultural European .

Toate satele au acces din DJ 731 ce are o lungime de aproximativ 13 KM pe teritoriul Com. Corbi, toate drumurile clasate ale com Corbi pe o lungime de 23 KM sunt asfaltate , deasemeni pe teritoriul com Corbi , au fost modenizate prin pietruire restul drumurilor comunale pe o lungime de 15 km , iar toate drumurile de câmp spre exploataţiile agricole au fost reabilitate pe o lungime de 30 km .

Toate gospodăriile din loc. Corbi sunt racordate la reţeaua de alimentare cu apa, iar satele Corbi si Jgheaburi au in lucru reţeaua de canalizare . Procentul de alimentare cu energie electrica al gospodarilor din Com Corbi este de 99%. Zonele industriale sunt in aproprierea liniilor de medie si inalta tensiune . In zona se găsesc operatori, de telecomunicaţii importanţi ( Digi-Rcs, Akta , Orange Vodafone , Telekom). Terenurile din com Corbi au un preţ accesibil si sunt pretabile pentru activitati agricole in special pomi fructiferi si creşterea animalelor.

GODENI

Sat Godcni, comuna Godeni, judeţul Argeş

Tel :0248544901 Fax 0248544901

e-mail: primarie@godeni.cjarges.ro

 

 

- drum comunal Olteanu

MDRAPFE

valoare 2500000 lei

Infrastructura

-acces DN 73C

-DJ 732C

-apa curenta

-curent: monofazic si trifazic

HARSESTI

Sat Harsesti, str. Principala, nr. 414,

Tel. 0248677374 Fax.0248677007

E-mail: prim_hirsesti@yahoo.com

 

  1. 100.000 mp teren domeniu public situat in sat Ciobani, str. Principala (DC141)-modernizat, cu acces la reţea de apa curenta si canalizare, curent monofazic si trifazic.

b)  200.000 mp teren domeniu public situat in satul Martalogi, str. Lintesti(DC 142) modemizat, cu acces la reţea de apa curenta si canalizare, curent monofazic si trifazic.

 

 

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă