Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Localitate

Date contact directie/serviciul atragere de investitii, dupa caz

Oportunitati existente pentru investitii(parcuri industriale, centre de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare-inovare)

Terenuri/cladiri disponibile pentru inchiriere, dare in folosinta, concesionare

Masuri si/sau programe ale autoritatii publice, aferente investitiilor

Alte oportunitati (infrastructura, disponibilitati identificare de catre autoritatea publica locala)

Mun CAMPINA

Serviciul ADPP

0244 336134

Int. 144/249

Comp. Programe finante, relatii internationale si

Protocol : 0244 336134

Int. 251/139

web@primariacampina.ro

Intentia UAT de a construe un parc industrial prin asocierea cu o persoana fizica, aceasta fiind proprietarul terenului

Pe raza UAT Campina exista si SC Rafinaria Steaua Romana SC, societate aflata in insolventa si Turnatoria Centrala Orion-societate in faliment care ar putea oferi oportunitati pentru investitorii potentiali

Terenuri apartinand domeniului public si privat al Mun.Campina care vor fi identificate in functie de natura si destinatia obiectuivului si de regimul juridic, ethnic si economic, conform PUG si RLU – spatii situate in imobilele din proprietatea Mun. Campina ( Casa Tineretului, Casa de Cultura Geo Bogza)

Adoptarea HCL 179/28.11.2017 privind acordul CL pentru elaborarea studiului de oportunitate in vederea construirii unui parc industrial

-Adoptarea HCL 59/28.05.2015 privind acordul de principiu referitor la asocierea Mun.Campina cu proprietarul pe Soseaua Paltinului nr. 106

Infrastructura rutiera modernizata, reabilitata, reteaua ce canalizare, iluminat public

Oras Plopeni

Serv. Urbanism si Amenajarea Teritotiului

0244 220240

contact@primariaplopeni.ro

SC Uzina Mecanica Plopeni Parc Industrial Plopeni

Spatii disponibile spre inchiriere in cele doua incinte mentionate

 

Infrastructura adecvata, acces cale ferata direct din incinta SC UM Plopeni

Oras Sinaia

Serviciul Urbanism

Serviciul Investitii si Achizitii Publice

0244 311788

contact@primariasinaia.ro

 

Suprafata teren 22,8 ha.

Suprafata teren 2,9 ha

Elaborare Studiu de Prefezabilitate Elaborare PT=DDE

Investitii in zona str.Carierelor in vederea amenajarii unui aquapark ce cuprinde : centru multifunctional agreement – centru hotelier, zona sport, centru recuperare-tratament, zona spa.

Oras Urlati

Birou Urbanism- Primaria Orasului Urlati, Str. 23 August, nr. 9, cod 106300, Judetul Prahova, regiunea Sud-Muntenia, Romania; tel +40 0244 271429;

Fax : +40 0244 270010;

e-mail : primaria_urlati@yahoo.cm

Parc Industrial Urlati, Str. Mihai Viteazul, nr. 3

Suprafata : 35.06 ha

Pozitionare Geo-Economica : 80 km fata de Bucuresti

55 km fata de Buzau ( acces prin DN 1B)

25 km fata de Ploiesti ( acces prin DN 1 B)

70 km fata de aeroportul International Henri Coanda.

Intreaga suprafata  a locatiei Urlati a fost cesionata de doua societati cu capital strain: Procter & Gamble si Plastipak unitate de productie ambalaje mase plastic.

UAT Orasul Urlati nu mai dispune, la acest moment, de astfel de terenuri, dar va acorda investitorilor straini tot sprijinul necesat in achizitionarea/inchirierea de immobile-teren/teren=cladiri- de la proprietarii private

Momentan, este spre vanzare, hala productie  + productiedepozit = cca. 750 mp, imobil situate pe str Orzoaia de Jos – sediul fostei S.C. Vatamed.

Infiintare/extindere/reabilitare/modernizare infrastructure publice 9 de transport, de alimentare cu apa, de colectare a apelor uzate, de alimentare cu energie electrica/gaze).

Conform Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Urlati 2015- 2020, diponibila la adresa : http://urlati-ph.ro/userfiles/file/Transparenta_decizionala/2017/10/Strategie%20Urlati%202015%20-%202020.pdf

Infrastructura de transport in continua extindere si modernizare; Asigurare Infrastructura de alimentare cu apa in toate zonele orasului; Infrastructura de colectare a apelor uzate in zona centrala si in proces de extindere

Infrastructura de alimentare cu energie electrica, modernizata, asigurata in toate zonele orasului

Infrastructura de alimentare cu gaze in process de extindere

Oras Breaza

0244 340508

Primariabreaza@yahoo.com

SC Parc Industrial SRL Breaza

Str. Republicii nr. 82B

Teren = 58.9911 mp

Cladiri

Suprafata desfasurata cladiri – 39.448 mp.

Suprafata consrtuita= 28.840 mp

Suprafata utila=33.915 mp.

Suprafata birouri= 2.948 mp.

Realizare studiu oportunitate infiintare Parc Industrial

 

◀  Pagina anterioara

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă