Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare.

 

 

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

 

 

Societatea trebuie să aibă sediul social/punct de lucru, să desfăşoare activitate autorizată pe teritoriul României și să aibă până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

Dovada autorizării codului CAEN, se face cel târziu la momentul plății primei cereri de plată sau de rambursare.

 

 

 

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată. 

Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Aplicanții care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare. Asociatul/actionarul care a primit AFN printr-o societate aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru finanțare. Acționarii/asociații societăților care au semnat acorduri de finanțare (în vigoare), cu excepția celor care au renunțat la finanțare în anii precedenți, nu mai pot aplica pentru finanțare.

 

 

Societatea nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

 

Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului

Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.

Dovada angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare.

 

 

În sensul programului, beneficiar înseamnă societatea, căreia i s-a plătit ajutorul de minimis.

 

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă