CARIERA

ORGANIZARE

Promovare Export

Târguri și expoziții internaționale

Misiuni economice

Programul de internaționalizare 2018

ÎNTREBĂRI  FRECVENTE

INVESTIȚII STRĂINE

ATRAGERE  DE  INVESTIȚII

PROMOVAREA  EXPORTULUI

                                                                 

Programe 2018

Procedura de Implementare   Start-up Nation

                                                   

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr.         

 

    346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,cu modificările și completările ulterioare.             

    Prin procedura de implementare a programului se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului - PLOIEȘTI

ACASĂ    

CONTACT   

DESPRE NOI   

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

Oportunitati de Dezvoltare

Regiunea Sud-Muntenia este o regiune de dezvoltare situată în sudul României, care grupează judeţele :

Argreș

Dâmbovița

Prahova

Giurgiu

Ialomița

Călărași

Teleorman

     imm.gov.ro

      aippimm.ro

Despre noi

Contact

Guvernul României

Uniunea Europeana

Linkuri utile

Hartă